rag0
rag01
rag1
rag2
rag3
rag4
rag5
rag6
rag7

Baza projekata Grada Vrbovca

Kategorija: Baza projekata
Objavljeno 13 Veljača 2017
Napisao/la RAG Vrbovec

Razvojna agencija Grada Vrbovca poziva sve zainteresirane da sudjeluju u kreiranju baze projekata Grada Vrbovca kroz ispunjavanje priloženog Obrasca za prijavu projektnih ideja/projekata. Prijaviti se mogu projekti u svim područjima razvoja (javni, privatni i civilni sektor), te moraju zadovoljavati osnovne kriterije odabira: usklađenost s Razvojnom strategijom Grada Vrbovca 2015. - 2020., pojedinim ciljevima, prioritetima i mjerama kroz koje je uključena i usklađenost s nacionalnim i programima EU. Odabrani projekti potom prolaze klasifikaciju prema stupnju spremnosti za provedbu, te ih se razvrstava u tri osnovne skupine: 1) projekti potpuno spremni za provedbu, 2) projekti u pripremi, 3) projektne ideje. U priloženoj bazi projekata su navedeni projektne ideje/projekti s pripadajućim statusima provedbe. Baza projekata će biti redovito ažurirana, temeljim dostavljenih i evaluiranih projektnih ideja/projekata.

 

Objavljen Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2017. godinu

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 01 Veljača 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Plan objave natječaja dostupan je ovdje.

 

Prezentacija za DVD-ove i sportske udruge s područja Grada Vrbovca

Kategorija: Ruralni razvoj
Objavljeno 01 Veljača 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Zaposlenici Razvojne agencije Grada Vrbovca Kristina Hajak i Stjepan Krklec održali su prezentaciju za dobrovoljna vatrogasna društva i sportske udruge s područja Grada Vrbovca, dana 31.01.2017. godine u velikoj vijećnici Grada Vrbovca. Predstavnici udruga upoznati su s namjerom kreiranja baze projekata Grada Vrbovca od strane RAG-a, te s mogućnostima prijave projekata u okviru Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.Predstavnici DVD-ova i sportskih udruga dobili su obrasce pomoću kojih mogu prijaviti svoje projektne ideje, koje će nakon evaluacije ući u bazu projekata Grada Vrbovca. U prilogu se nalazi prezentacija, te obrazac za prijavu projektnih ideja. Pozivaju se predstavnici i ostalih DVD-ova i sportskih udruga koji nisu prisustvovali prezentaciji da svoje projektne ideje dostave putem obrasca u prilogu na kojem je naznačen način dostave istog.

View the embedded image gallery online at:
http://www.rag-vrbovec.hr/#sigProGalleria8e358ed9ba

 

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 29 Siječanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 27.1.2017. do 27.3.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

 

Sažetak:

Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku (15.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije, objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije:http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) za mjesec u kojem je objavljen natječaj).

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a, a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja.  

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Sve detalje i tekst natječaja možete pogledati ovdje.

Pozivamo sve zainteresirane potencijalne prijavitelje s područja Grada Vrbovca da se jave u Razvojnu agenciju Grada Vrbovca u svrhu informiranja i savjetovanja, te pomoći pri izradi zahtjeva za potporu.

 

Indikativni godišnji plan objave natječaja OPKK za 2017. godinu

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 08 Siječanj 2017
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga* za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Napomena: indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje PDP-ova uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje.

*otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga i ograničenih poziva na dostavu projektnih prijedloga kod kojih postoji više od jedan unaprijed poznati potencijalni prijavitelj


Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPKK

 

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima"

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 25 Prosinac 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 21.12.2016. do 24.2.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

 

Sažetak: Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Potpora iznosi do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 376.840,00 kuna po korisniku (50.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti je prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije, objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) za mjesec u kojem je objavljen natječaj.

Prihvatljivi troškovi su kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade proizvoda, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta te kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 24. veljače 2017., a kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Detalje možete pronaći ovdje.

Pozivamo sve zainteresirane potencijalne prijavitelje s područja Grada Vrbovca da se jave u Razvojnu agenciju Grada Vrbovca u svrhu informiranja i savjetovanja, te pomoći pri izradi zahtjeva za potporu.

 

Dodijeljena Uvjerenja o pohađanju seminara u okviru Ljetne škole EU fondova

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 11 Prosinac 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

09. prosinca 2016. godine, u prezentacijskoj dvorani Razvojne agencije Grada Vrbovca dodijeljena su Uvjerenja o pohađanju seminara u okviru Ljetne škole EU fondova koju je organizirala i provela Razvojna agencija Grada Vrbovca.

Jedanaestero polaznika: Anita Fiket, Mirko Bartol, Ana Turk, Nevena Barišić, Jelena Kresaj, Hrvoje Lovrak, Nikolina Abramović, Stjepan Zdenko Brezarić, Kristina Hajak, Josipa Brezarić i Tomislav Blažinović pohađalo je i uspješno završilo seminar u okviru Ljetne škole EU fondova od 08.08.2016. do 07.09.2016. u trajanju od 40 sati. Seminar je bio namijenjen prije svega predstavnicima udruga s područja grada Vrbovca, ali i ostaloj zainteresiranoj javnosti. U okviru seminara razrađivane su konkretne projektne ideje s ciljem njihovog apliciranja na konkretne natječaje. Nastavne cjeline koje su obrađene tijekom seminara su sljedeće: EU fondovi i uvod u upravljanje EU projektima, Pristup logičke matrice projekta, Priprema projektne aplikacije, Izrada proračuna projekta, Osnovne uspješne provedbe projekata, te vježbe i izrada seminarskog rada.

 

 

Dodjela Uvjerenja o osposobljavanju za "Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova"

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 06 Prosinac 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Dana 06.12.2016. godine u prezentacijskoj dvorani Razvojne agencije Grada Vrbovca dodijeljena su Uvjerenja o osposobljavanju za "Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova".

Razvojna agencija Grada Vrbovca u suradnji s POU "Algebra" iz Zagreba kao pružateljem edukacijskih usluga, organizirala je provedbu programa obrazovanja "Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova" koja je bila namijenjena djelatnicima grada Vrbovca i institucija u vlasništvu grada Vrbovca (ukupan broj polaznika 17). Polaznici programa su osposobljeni za pronalazak i prepoznavanje prilika za ostvarenje financiranja projekata iz strukturnih fondova EU, razvijanje projektnih ideja te njihovu razradu i provedbu. Četrnaestero polaznika je uspješno obranilo završni rad i time steklo uvjete za upis obrazovanja u e-radnu knjižicu, a preostalo troje polaznika zbog obiteljskih obveza je odgodilo obranu završnog rada za 1. kvartal 2017. godine. Ukupno trajanje predmetnog programa obrazovanja je bilo 120 školskih sati. Pohađanje programa je izvršeno u periodu od travnja 2016. do listopada 2016. godine u Vrbovcu prema usvojenom rasporedu predavanja.

View the embedded image gallery online at:
http://www.rag-vrbovec.hr/#sigProGalleriaa1c208d20a

 

Opći cilj provedbe programa obrazovanja "Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova" je podizanje razine znanja i vještina djelatnika grada Vrbovca i institucija u vlasništvu grada Vrbovca iz područja pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova što će doprinijeti razvoju grada Vrbovca realizacijom tih projekata. Specifični cilj ili svrha provedbe programa obrazovanja je da se gradu Vrbovcu i institucijama u vlasništvu grada Vrbovca omogući brzo i efikasno apliciranje na otvorene natječaje za sufinanciranje projekata iz EU fondova. Kao rezultat edukacije, izrađeno je pet nacrta projekata koji su u skladu sa strateškim dokumentom (Razvojna strategija Grada Vrbovca 2015. -2020.), od čega su dva projekta već aplicirana na EU natječaje, od kojih je jedan dobio bespovratna sredstva, a drugi je trenutno u postupku kvalitatativne ocjene.

 

 

Radionice "Priprema i provedba EU projekata ruralnog razvoja"

Kategorija: Razvojna agencija
Objavljeno 08 Studeni 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Razvojna agencija Grada Vrbovca u suradnji s LAG-om Prigorje organizirala je petodnevne radionice "Priprema i provedba EU projekata ruralnog razvoja" za svoje djelatnike u vremenskom intervalu od 21.10.2016. do 04.11.2016. godine u izvođenju Algebre d.o.o. iz Zagreba, predavači Dalibor Georgievski i Josip Vrbanek. Ovim radionicama su djelatnici osposobljeni za pripremu i provedbu EU projekata ruralnog razvoja.

View the embedded image gallery online at:
http://www.rag-vrbovec.hr/#sigProGalleria91558c1ad3

 

Studija "Analiza potreba Poduzetnički inkubator Vrbovec"

Kategorija: Poduzetništvo
Objavljeno 18 Listopad 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Dana 13. listopada 2016. godine u 19 sati u Velikoj vijećnici Grada Vrbovca održana je prezentacija Studije "Analiza potreba Poduzetnički inkubator Vrbovec". Studija se nalazi u privitku.

 

Najava natječaja za Mjeru 07, Podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 18 Listopad 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

 

Sažetak:

Korisnici:
Jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija); udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući LAG-ove) i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem; lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljivi troškovi:
Ulaganje u građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma i spremišta; društvenog doma/ kulturnog centra; planinarskog doma i skloništa; turističkog informativnog centra; dječjeg igrališta; sportske građevine; objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.); rekreacijske zone na rijekama i jezerima; biciklističke staze i trake; tematskog puta i parka; građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi); javne zelene površine (park i slično.); pješačke staze; pješačke zone; otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste); groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine); tržnice; javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz). Ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 5 000 stanovnika.

Natječaj će biti otvoren, prema najavama iz Ministarstva poljoprivrede, od 23. studenog 2016. (prijave od 12. prosinca 2016.) do 10. siječnja 2017. godine.

 

Besplatno usavršavanje - Edukacija medicinskih sestara i njegovateljica u području palijativne skrbi

Kategorija: Poduzetništvo
Objavljeno 21 Rujan 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Pučko otvoreno učilište Kutina u suradnji s partnerima Učilištem Ambitio, poslodavcem Senectom plus i Koordinacijom hrvatske obiteljske medicine provodi projekt kojim se želi pridonijeti poboljšanju kvalificiranosti ljudskih resursa i obrazovnih programa u sektoru socijalnih usluga i zdravstvenom sektoru, konkretno u području palijativne skrbi. Projektom naziva “E-programi stručnog usavršavanja - palijativna skrb” posvećuje se pozornost edukaciji iz palijativne skrbi, kako s aspekta skrbi o bolesniku, tako i s aspekta pristupa njegove obitelji, ali i načinu organizacije palijativne skrbi.

 

Opći cilj projekta je doprinijeti osuvremenjivanju i poboljšanju cjeloživotnog učenja na području LAG-a Moslavina, Zagreba i Zagrebačke županije, te cijele Hrvatske kroz stvaranje kvalitetnih programa usavršavanja u području palijativne skrbi, Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice s palijativnim pristupom” i “Program stručnog usavršavanja za poslove u palijativnoj skrbi” prvi u Hrvatskoj omogućuju edukaciju iz područja palijative kroz sustav e-učenja.

 

Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.284.282,32 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 1.220.068,32 kn.

 

Tjekom implementacije Projekta izrađeni su novi programi obrazovanja: “Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice s palijativnim pristupom” i “Program stručnog usavršavanja za poslove u palijativnoj skrbi”. Programi obrazovanja su zamišljeni na način da se tijekom 180, odnosno 190 sati edukacije koristi praktična nastava, nastava u kabinetu i sustav e-učenja koji donosi veliku novost jer omogućuje jednostavnije praćenje predavanja iz udaljenijih krajeva.

 

Programi su odobreni za provođenje od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te se nakon završetka upisuju u e-radnu knjižicu.

Osobe koje će sudjelovati u programima obrazovanja imaju plaćene troškove putovanja i/ili smještaja te prehrane za vrijeme održavanja vježbi i praktične nastave.

 

Slijedeći korak u implementacij Projekta je provedba Pilot program stručnog usavršavanja za palijativnu skrb - medicinska sestra/tehničar” i Pilot program osposobljavanja njegovateljica za palijativni pristup“

 

U sklopu pilot programa provodi se edukacija postojećih nezaposlenih medicinskih sestra i njegovateljicaupodručju palijativne skrbi. Uvjete za prijavu i sudjelovanjeu navedenim programima ostvaruju nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih sa završenom školom medicinska sestra/tehničar opće ili zdravstvene njege, odnosno sa završenim programom osposobljavanja za poslove njegovateljice/njegovatelja. Nužno je poznavanje rada na računalu.

 

Prijavnica za sudjelovanje u programima obrazovanja je dostupna na stranicama Pučkog otvorenog učilišta Kutina: http://pou-kutina.hr/prijavnica-e-programe-strucnog-usavrsavanja-3/.

Prijavu je moguća i putem prijavnog obraca koji možete pronaći na web stranici Učilišta Ambitio http://uciliste-ambitio.hr/
Za sve dodatne informacije,osobe zainteresirane za sudjelovanje u provođenju pilot programa obrazovanja mogu se javiti na tel. 044/682-318, 01/467-7802, 044/659-079 ili email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

 

On-line anketa za postojeće i potencijalne poduzetnike vezano uz pripremu projekta "Poduzetnički inkubator Vrbovec"

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 13 Rujan 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Grad Vrbovec u fazi je pripreme projekta «Poduzetnički inkubator Vrbovec» koji će kandidirati za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kako bi budući inkubator na odgovarajući način zadovoljio potrebe postojećih poduzetnika i budućih poduzetnika početnika, provodi se istraživanje među poduzetnicima i zainteresiranom javnosti. Adekvatno provedena analiza potreba preduvjet je za uspješnu kandidaturu projekta i kasniju održivost inkubatora. U tu svrhu će se organizirati fokus grupe s ključnim dionicima te provesti dvije ankete za postojeće i potencijalne poduzetnike.

 

Postojeće poduzetnike pozivamo da popune anketu koja je dostupna na sljedećoj poveznici:

http://wyg-ankete.limequery.net/541169?lang=hr

 

Zainteresirana javnost (potencijalni poduzetnici) mogu ispuniti anketu na poveznici:

http://wyg-ankete.limequery.net/447922?lang=hr

 

Ankete će biti otvorene do 27. rujna 2016.

 

 

 

Razvojna agencija Grada Vrbovca partner na projektu "Korak uz korak"

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 30 Kolovoz 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Razvojna agencija Grada Vrbovca sudjeluje kao partner na projektu "Korak uz korak" kojim su osigurana sredstva za rad 10 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2016./2017. koji će raditi sa 10 učenika s teškoćama u razvoju.

Opširnije

 

Obavijest polaznicima Ljetne škole EU fondova

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 04 Kolovoz 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Obavještavaju se polaznici Ljetne škole EU fondova da će se edukacije održavati u sljedećim terminima:

- ponedjeljak, 08.08.2016. od 18:00 do 21:00 sati

- srijeda, 10.08.2016. od 18:00 do 21:00 sati

- petak, 12.08.2016. od 18:00 do 21:00 sati.

O narednim terminima održavanja edukacija polaznici će biti obaviješteni na samoj edukaciji.

Također, polaznici se zamoljavaju da na edukaciju ponesu laptope.

 

Poziv na dogovor oko termina održavanja Ljetne škole EU fondova

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 03 Kolovoz 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Pozivaju se svi prijavljeni na Ljetnu školu EU fondova na sastanak, koji će se održati 04. kolovoza 2016. godine (četvrtak), u prostorijama Razvojne agencije grada Vrbovca, Križevačka 4, u 15:00 sati. Tema sastanka je dogovor oko termina održavanja edukacija u okviru Ljetne škole EU fondova. 

 

Ljetna škola EU fondova

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 01 Kolovoz 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave na Ljetnu školu EU fondova u organizaciji i izvođenju Razvojne agencije grada Vrbovca. Prijave se zaprimaju na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , zaključno sa četvrtkom, 04.08.2016. godine.

 

Poziv na usmeno testiranje

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 19 Srpanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Temeljem provednog pismenog testiranja, pozivaju se sljedeći kandidati na usmeno testiranje koje će se održati u srijedu, 20.07.2016. godine u prostorijama Razvojne agencije grada Vrbovca, Križevačka 4, Vrbovec prema sljedećem rasporedu:

1. Andrija Benedik  11.00 sati

2. Josipa Brezarić   11.15 sati

3. Kristina Hajak     11.30 sati

4. Tomislav Horvat   11.45 sati

5. Maja Novosel      12.00 sati.

Svi kandidati koji su pristupili pismenom dijelu testiranju imaju pravo na uvid u test u srijedu, 20.07.2016. godine u 10.00 sati.

 

Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto - pomoćnik voditelja projekata

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 12 Srpanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje za radno mjesto pomoćnika voditelja projekata:

1. Mislav Ilija Vulić

2. Tomislav Horvat

3. Valerija Gradečki

4. Josipa Brezarić

5. Andrija Benedik

6. Maja Komanović

7. Maja Novosel

8. Darko Fugaj

9. Jelena Okroša

10. Martina Župan

11. Ana Beč

12. Kristina Hajak

13. Valentina Sabljarić

14. Romana Dolović

15. Silvija Horvat.

Testiranje će se održati dana 18.07.2016. godine (ponedjeljak), u velikoj vijećnici grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, s početkom u 11 sati.

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 30 Lipanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

POMOĆNIK/ICA VODITELJA PROJEKATA

Radno mjesto

Broj: 1357776


Mjesto rada: VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena - prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 30.6.2016


Natječaj vrijedi do: 7.7.2016


Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici: Engleski jezik


Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

  • excel
  • word
  • internet
  • powerpoint

Vozački ispit: Kategorija B


Radno iskustvo: 1 godinu


Ostale informacije:

Na temelju članka 16. Statuta Razvojne agencije grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije br. 7/15.) i suglasnosti Upravnog vijeća Razvojne agencije grada Vrbovca sa 7. sjednice održane 28. lipnja 2016. godine, ravnatelj Razvojne agencije grada Vrbovca raspisuje


NATJEČAJ


za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme na radno mjesto – pomoćnik voditelja projekata
I Stručni i drugi uvjeti:
- magistar struke/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik ili SSS
- najmanje 1 godina radnog iskustva
- minimalno 3 mjeseca iskustva na radu sa projektima
- znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, prednost engleski jezik
- izvrsno poznavanje rada na računalu
- ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom
Opis poslova uključuje:
Pomoćnik voditelj projekata prati natječaje za dobivanje sredstava iz domaćih i stranih razvojnih fondova, priprema projekte za natječaje iz tuzemnih i inozemnih izvora financiranja, komunicira s klijentima u vezi novih projekata, održava vezu s klijentima, osigurava dokumentaciju za natječaje, kontinuirano usavršava svoje znanje i pronalazi zanimljiva područja iz domene poslovanja Razvojne agencije grada Vrbovca.
II Radnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u vremenskom intervalu od 01.08.2016. do 30.11.2016. godine zbog povećanog obima posla.
III Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
- životopis
- presliku diplome
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.
IV Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
V Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
VI Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, o čemu će biti obaviješteni putem službene web stranice Razvojne agencije grada Vrbovca najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
VII Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Križevačka 4, 10340 Vrbovec, s naznakom: „prijava na natječaj za pomoćnika voditelja projekata – ne otvaraj“.
VIII Natječaj će se objaviti na web stranici Razvojne agencije grada Vrbovca (www.rag-vrbovec.hr), oglasnoj ploči Razvojne agencije Grada Vrbovca i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vrbovec.
IX Razvojna agencija grada Vrbovca zadržava pravo da po raspisanom natječaju ne mora izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.
X O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA


Kontakt: pismena zamolba: Križevačka 4, 10 340 Vrbovec 

 

Završetak edukacije za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 13 Lipanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Dana 13.06.2016. godine završila je edukacija za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova u izvođenju POU Algebra iz Zagreba. Sedamnaestero polaznika ima rok do 04.07.2016. godine za dostavu svojih radova (projekata), nakon čega slijede on-line konzultacije s mentorom. Rok za slanje konačne verzije radova je 24.08.2016. godine, a obrane završnih radova bit će organizirane 29.08.2016. godine.

View the embedded image gallery online at:
http://www.rag-vrbovec.hr/#sigProGalleriac0d21f92b8

 

Početak edukacije za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 10 Travanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Dana 11.04.2016. godine započela je edukacija za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova u izvođenju  POU Algebra iz Zagreba za zaposlenike Grada Vrbovca i institucija u vlasništvu Grada Vrbovca. Sedamnaest polaznika  će nakon završetka programa edukacije i obrane završnog rada steći certifikat za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova odobren od strane MZOŠ koji se upisuje u e-radnu knjižicu.

View the embedded image gallery online at:
http://www.rag-vrbovec.hr/#sigProGalleriac5e911568e

 

Otvoren novi natječaj Zagrebačke Županije

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 04 Travanj 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

Javni natječaj za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva iz Proračuna Zagrebačke županije za 2016. godinu u trajanju 01.04.2016. – 09.05.2016.

Link: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/81/javni-natjecaj-za-prijavu-projekata-za-dodjelu-pot

 

Otvoreni natječaji Zagrebačke Županije

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 26 Veljača 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

Javni natječaj za dodjelu potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2016. godini u trajanju 26.02.2016. – 11.04.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/68/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-provedbu-akti

 

Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2016. godini u trajanju 26.02.2016. – 11.04.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/66/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-udrugama-za-prov

 

Javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije za 2016. godinu u trajanju 25.02.2016. – 31.03.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/65/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-manifestacijama-

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog značenja u 2016. godini u trajanju 25.02.2016. – 29.03.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/60/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekat

 

Javni raspis za dodjelu županijske Nagrade tehničke kulture za 2015. godinu u trajanju 15.02.2016. – 15.03.2016.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/54/javni-raspis-za-dodjelu-zupanijske-nagrade-tehnick

 

Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti u trajanju 08.05.2015. – 31.12.2020.

Link: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/3/javni-natjecaj-za-prikupljanje-poduzetnickih-zahtj

 

Posjet Virovitičko-podravskoj županiji

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 12 Veljača 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Delegacija Zagrebačke županije u sastavu  Rudolf Vujević, zamjenik župana, Damir Fašaić, pročelnik UO za gospodarstvo, Josip Kraljičković, pročelnik UO za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju, Gorana Rabatić Herceg, voditeljica Odsjeka za fondove EU, Ivana Rendulić Jelušić, voditeljica Odsjeka za međunarodnu suradnju, Tomislav Komanović, stručni suradnik za projekte Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije,  predstavnici gradova Vrbovec i Ivanić Grad boravili su u radnom posjetu Virovitičko-podravskoj županiji. Ugostili su ih Sanja Bošnjak, obnašateljica dužnosti  župana, Zdravko Dijaković, zamjenik župana, Ana-Marija Petin, predsjednica Županijske skupštine te Igor Andrović, pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove.

U izaslanstvu Grada Vrbovca bili su: Đuro Turk, pročelnik UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Ljiljana Petanjek, pročelnica UO za financije, Đurđica Crnčević, predstojnica ureda gradonačelnika, Stjepan Krklec, ravnatelj Razvojne agencije grada Vrbovca i Sanja Prijatelj, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec, a u izaslanstvu Ivanić Grada bio je Valentin Gadža, direktor Razvojne agencije Grada Ivanić Grada.

Nakon zajedničkog radnog sastanaka u sjedištu Virovitičko-podravske županije, dio delegacije Zagrebačke županije je obišao Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u kojoj je održan sastanak na temu: Način funkcioniranja sustava za pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima EU. Drugi dio delegacije koji su sačinjavali predstavnici gradova Vrbovec i Ivanić Grad posjetili su Poduzetnički inkubator sa temom sastanka: Poduzetnički inkubator-od ideje do realizacije.

View the embedded image gallery online at:
http://www.rag-vrbovec.hr/#sigProGalleria6340c1b086

 

Poziv na prezentaciju Mjere 4.3.3.

Kategorija: Ruralni razvoj
Objavljeno 04 Veljača 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Dana 09.02.2016. godine (utorak) u 11:00 sati u velikoj vijećnici Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, gospođa Maja Pleše, viša koordinatorica za savjetodavni rad i projekte, će održati prezentaciju na temu ulaganja u šumsku infrastrukturu iz Mjere 4.3.3. Prezentacija se organizira za predstavnike svih Mjesnih odbora s područja Grada Vrbovca i sve ostale zainteresirane.

 

Informativna kampanja IAKS mjera ruralnog razvoja

Kategorija: Ruralni razvoj
Objavljeno 03 Veljača 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provode informativnu kampanju o IAKS mjerama ruralnog razvoja.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da prisustvuju predavanjima na kojima će predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja prezentirati ciljeve te informirati prisutne o provedbi IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Predavanja se odnose na sljedeće mjere:

  • Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
  • Mjera 11 – Ekološki uzgoj
  • Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

Informativna kampanja provodi se u Vrbovcu dana 15. veljače 2016. godine od 10:00 do 12:30 sati u velikoj vijećnici Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9.

 

Edukacija

Kategorija: Vrbovec ostalo
Objavljeno 25 Siječanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

View the embedded image gallery online at:
http://www.rag-vrbovec.hr/#sigProGalleriaf3338db7a9

Dana 25.01.2016. godine ravnatelj Razvojne agencije Grada Vrbovca Stjepan Krklec održao je prezentaciju za proračunske korisnike, upravne odjele Grada Vrbovca i predstavnike udruga o namjeri provođenja edukacije za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Prezentacija u prilogu.

 

Prezentacija Mjera iz Programa ruralnog razvoja za MO

Kategorija: Ruralni razvoj
Objavljeno 21 Siječanj 2016
Napisao/la Razvojna Agencija Grada Vrbovca

View the embedded image gallery online at:
http://www.rag-vrbovec.hr/#sigProGalleria40c52d29c3

Dana 20.01.2016. godine ravnatelj Razvojne agencije Grada Vrbovca Stjepan Krklec i predstavnica Lokalne akcijske grupe Prigorje Željka Mušak održali su prezentaciju Mjera iz Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. predsjednicima Mjesnih odbora s područja Grada Vrbovca o mogućnostima korištenja istih. Prezentacija u prilogu.

 

Poziv

Kategorija: Ruralni razvoj
Objavljeno 19 Siječanj 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

Saziva se sastanak predsjednika mjesnih odbora koji će se održati dana 20. siječnja (srijeda) 2016. godine s početkom u 18:00 sati u velikoj vijećnici Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec.

Tema sastanka su informacije o mogućnostima financiranja programa ruralnog razvoja.

 

Razvojna strategija Grada Vrbovca za razdoblje 2015.-2020.

Kategorija: Strateški dokumenti
Objavljeno 19 Siječanj 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

U prilogu dokument.

 

Indikativni godišnji plan objave natječaja

Kategorija: Natječaji
Objavljeno 18 Siječanj 2016
Napisao/la RAG Vrbovec

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Opširnije:Indikativni godišnji plan objave natječaja
 

Kontakt

Križevačka 4

10340 VRBOVEC

tel: 01/5516 022

mob: 091 222 3435

mob: 091 300 0692

mob: 091 300 0693

e-mail: info@rag-vrbovec.hr

Linkovi